Geplaatst op Geef een reactie

Oud en nieuw feest

Ieder jaar weer feest, ook wij vieren ons oud en nieuw feest. En heel eerlijk gezegd, redelijk uitbundig. Maar altijd veilig.

Toch weten de meeste mensen wel, dat er jaarlijks tientallen slachtoffers vallen tijdens oud en nieuw. Helaas weten nog veel te weinig mensen hoe ze moeten handelen bij incidenten.

Wat moet je nu eigenlijk doen wanneer iemand letsel oploopt door vuurwerk? Of wanneer iemand onwel wordt door te veel alcohol? Fabex geeft gratis tips. We willen namelijk graag dat iedereen altijd voorbereid is.

Oogletsel door vuurwerk:

Een vuurwerkbril is zo gek nog niet

Het is zaak om eerst te controleren of het oog nog heel is en de pupil rond. spoel, Wanneer dit het geval is, spoel zo snel mogelijk met lauw water. Spoelen van een oog gaat het best als het slachtoffer ligt, met het gewonde oog onder. Op die manier stroomt het spoelwater (met kruit) niet in het gewonde oog. Houdt het oog voorzichtig open en spoel rustig, minimaal 10 minuten! Neem altijd contact op met de huisarts of dokterspost. Voorkom dat er in het oog gewreven wordt.

Als het oog beschadigd is en/of de pupil is vervormd, laat het slachtoffer dan het hoofd iets achterover houden en voorkom dat er in het oog gewreven wordt. Door wrijven vergroot je de schade. Leg geen verbandmiddelen of doeken op het gewonde oog. Voorkom druk. Bel 112 bij dit soort ernstige oogletsels.

Voorkom wrijven in het oog en probeer zelf nooit stukjes roet of splintertjes te verwijderen.

EHBO bij schade aan het oor:

Een piep in het oor, of zelfs doofheid, kan tijdelijk zijn, maar kan ook duiden op ernstiger letsel. Neem voor de zekerheid contact op met een arts.

Komt er bloed uit een oor, bel dan 112 en zorg dat het slachtoffer het bloedende oor naar beneden laat wijzen. Het bloed moet er uit kunnen. Iemand met bloeding in het oor moet in principe gezien worden door een KNO arts.

Brandwonden:

Brandwonden door vuurwerk geven naast schade door de hitte, ook vaak schade door het kruit. Bij brandwonden geldt altijd: Eerst water de rest komt later! Koel brandwonden zo snel mogelijk met lauw leidingwater.  Koel minstens 10-20 minuten.
Kleding die niet vastgekleefd is aan de wond moet uit. Vastzittende kleding laten zitten. Is er geen water voorhanden, gebruik dan een hydrogel. Dek na het koelen, de brandwond af met een niet verklevend kompres.

Brandwonden door vuurwerk moeten gezien worden door een arts. Uitgebreide brandwonden, brandwonden in het gezicht of volledig rond een lichaamsdeel zijn redenen om 112 te bellen.

Wonden, bloedingen en amputaties:

Wonden kunnen onder lauw stromend leidingwater schoongespoeld worden. Dek eventueel de wond af met een steriel wonddekmiddel.

Een ernstige bloeding moet vóór alles gestelpt worden. Stelpen kan door druk uit te oefenen rechtstreeks op de wond. Als je getraind bent in het gebruik van een tourniquet, mag je dit gebruiken. Verstandig is, om een stop de bloeding set bij je te hebben.

Bij ernstig bloedverlies moet 112 gebeld worden. Het slachtoffer is in levensgevaar als er te veel bloed buiten het lichaam stroomt. Blijf de wond dichtdrukken totdat professionals het overnemen.

Een geamputeerd lichaamsdeel levert vaak een ernstige bloeding op. Stelpen van de bloeding heeft voorrang op het zoeken naar het vermiste lichaamsdeel. Een omstander kan het afgerukte deel in een schone plastic zak verpakken en deze dicht doen. Deze zak met lichaamsdeel moet dan in een zak met smeltend ijs gelegd worden. Nooit het lichaamsdeel rechtstreeks in water of ijs leggen.

Problemen door alcohol:

Bier, wijn, champagne, op ieder oud en nieuw feest is drank redelijk normaal. Alcohol neemt remmingen weg en verlaagt drempels. Mocht je te maken krijgen met iemand die teveel gedronken heeft, benader hem/haar dan voorzichtig en vertel wat je wilt gaan doen om hem/haar te helpen. Verstandig is om een vriend of goede kennis van het slachtoffer bij de hulpverlening te betrekken.

Reageert iemand niet meer op aanspreken en aanschudden, dan mag je er van uit gaan dat het slachtoffer bewusteloos is. Leg hem/haar dan in de stabiele zijligging. ken je de stabiele zijligging niet? Hier is een filmpje met de handelingen.

Meer weten over EHBO? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Voor het schrijven van dit blog is gebruik gemaakt van artikelen op eerstehulpwiki.nl en dokter.nl

Fabex wenst iedereen een veilige jaarwisseling en een fantastisch 2019!

Delen op Facebook? Stellen we echt op prijs! Klik links onder op het rode rondje met het pijltje….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *